در زمان های قدیم . فکر کنم قرون وسطی . در رمانی . یک شوالیه بوده به اسم لرد دراکول که این لرد دراکول ما یک زن بسیار زیبا داشته. در اون زمان ها جنگی پیش میاد و لرد دراکول به جنگ میره . چند وقت بعد از این که از زمان شروع جنگ می گذره خبری از جنگ میارن . وبه زن لرد دراکول گفته میشه که همسرت در جنگ مرده .

ادامه داستان در ادامه مطلب

نویسنده كتاب : برام استوکر
تعداد صفحات : 1383 صفحه


ادامه مطلب