بهترین راه آموزش زبان انگلیسی ، آموزش به زبان مادری یعنی آموزش تصویری است همانگونه که فارسی را فرا گرفتیم .این کتاب اولین کتاب آموزش تصویری زبان انگلیسی به زبان ساده و مهیج می باشد .

شما در طول یک ماه می توانید زبان انگلیسی را تا حد خوبی فرا بگیرید .

نویسنده كتاب : حمید ریاضی
زبان كتاب : انگلیسی - فارسی
تعداد صفحات : 100 صفحه


ادامه مطلب