دانلود رایگان پروژه * تحقیق*مقالات دانلود رایگان پروژه، تحقیق،مقالات و جزوات دانشجویی،،دانلود رایگان کتاب الکترونیک ، http://negardownload.mihanblog.com 2020-09-27T05:19:39+01:00 text/html 2015-01-09T15:26:05+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پایان نامه رمزنگاری در ارتباطات داده http://negardownload.mihanblog.com/post/1463 عنوان پایان نامه : رمزنگاری در ارتباطات داده<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : شبکه های کامپیوتری از دیدگاه اجتماعی یک پدیده ی فرهنگی و از دید مهندسی کامپیوتر یک تخصص وعلم به شمــــار می رود .در جهان امـروز توسعـه و پیشرفـت دانش به توسعه و گستـرش شبــکه های کامپیوتری وارتباطات وابسته شده است. هدف اصـلـی در فناوری اطلاعات تولیـــد دانش جدیـد از دانش های گردآوری شده می باشد ومنظــور از این دانش مفاهـیم نظـری نمی باشند بلکه کلیـه ی آگا هی ها و دانش هایی می باشد که از طریـق آن ها می توان دانشی جدید پدید آورد. موضـوع مورد تحقــیق در این مقـاله امنیــت در ارتباطـات داده می باشد و روش و شیـوه های متفاوتی از آن توضیح داده شده است از جملــه این روش ها رمزنـگاری داده ها در برقـراری ارتباطات داده می باشد. اهمیت رمزنگاری در حفظ برقراری امنـیت روز به روز در حال توسعه و گستــرش می باشد و همگــان در این زمینه را بر آن داشته تا به دنبال روش ها وشیوه های جدید باشند تا از نفوذ بد اندیـشان و مجـرمین اینـترنتی به اطلاعات دیگران و سو استفاده از این اطلاعات را جلوگیـری کنند. بررسی الگوریتم های رمزنگاری محدودیت هایی دارد از آن جمله که بایستی پیاده سازی شود و اگر سعــی در شکستـن این الگوریتـم ها وجود داشتـه باشد و هدف متخصص حمـله به این الگوریتم ها باشد بایستـی امکان آن فراهم باشد . حدود چهارده هزار رایانه به کار گرفتـه شد تا این الگوریتم شکسته شود. DESمثلاً برای شکستـن الگوریتم چارچـوب نظری این مقـاله مطالعه و و تحقیق در زمینه ی رمزنگاری ،الگوریتـم های کشف شده ی آن و نقاط ضعف این الگوریتم ها می باشد . الگوریتم های زیـادی در زمینـه ی رمزنگاری کشف شده است که هـر کدام به نوبه ی خود و در زمان خودشان از محبوبیت بسیاری برخودار بودند ولی به محض شکسته شدن و حملـه به آن ها شهرت خود را از دست دادند تا جاییکه سعی در پدیدآوردن الگوریتم های جدیدی در این زمینه میشد. با پیشرفـت شبکـه های کامپیوتری و فناوری اطلاعـات، رمزنگاری نیز در حال توسعــه و پیشرفـت می باشد و ممکــن است زمانــی الگوریتـم هایی کشف شود که تا مدت ها و یا قرن ها دوام بیـاورد و به راحتـی شکستـه نشود.برای مثال متخصصان به دنبال این هستند که کلمه ی عبور در رایانه ها به فکر عبور تغییر کنند یک هکر نمی تواند امواج مغز شما را هـک کند و وقــتی شما از طریق امواج مغزتان وارد حساب کاربــری یا هر گـــونه اطلاعـات شخصی می شوید یک هکر نمی تواند به هیچ طریقی امواج مغز شما را هــک کند و به اصطـلاح فکر شما را بدزدد و به اطلاعات محرمانه ی شما دست یابد.<br><br>نوآوری در شاخـه های مختـلف علم کم نبوده و نیست و بیش تر این نوآوری ها در صــدد بهبودسطح زندگی و راحت تر کردن زندگــی انسان هـــا می باشد .در این مقالــه سعی بر آن است که یکی از این نوآوری ها که در صـدد آسان کردن زندگی انسان ها می باشد شــرح داده شود. امنیت هدفی است که همواره در زندگی بشر از اهمیـت فراوانی برخودار است و این مقوله امنیت جانی،مالی و… را شامل می شود .این مقالــه امنیت داده هـا کــه امــروزه راحـت بودن زندگــی بشریت به آن وابسته است را تشریـح می کند و از موارد حفــظ برقــراری امنیـت در اطلاعات شخصی و داده ها می توان به اصول رمزنگاری در شبکــه های کامپیوتری،اینترنت و… اشاره کرد. این مقاله در مورد تاریخچه ی رمزنگـاری و اینکه این مبحث مهـم از کــی و به چه شیوه هایی در زندگی انسان ها وجود داشته و تاثیری که این مبحـث در برقــراری امنیت داده ها دارد را تشریح می کند. رمزنگاری چه در گذشتـه و چه در حال و چه در آیــنده از مباحـث مهــم و ویــژه در امنیت داده ها و امنیت در ارتباطــات داده میـباشد و مبحـثی می باشد که متخصصان در این زمیــنه بایستــی روز به روز همگام با پیشرفت علـوم کامپیوتری و همگام با پیشرفــت فنـاوری در صدد بهبود الگوریتم هــای آن بکوشـند. در این مقاله روش های سنتی رمزنگـاری، الگوریتــم هــای کنونـی رمزنگــاری اعــم از متقــارن و الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن تشریح شده است . هـمچنیـن نقـاط ضعـف هرکدام از این روش هــا و اینکــه جهت بهبود هرالگوریتم و هر روش چه تدابیری اندیشیده شده است نیز بیان شده است. هــم چنین تفاوت الگوریتـم هـای رمزنگاری و اینکـه هر کـــدام در چه زمیـنه هـــایی کاربـرد بیش تر و بهینه تری دارند نیز به طـــورکـامل ذکر شده است. نتایـج این پایـــان نامه نشان می دهد که الگوریتـم های رمزنگــاری در جهــت پیــشرفته شدن رو به جـلو حرکــت می کنند و بدیـن ترتیب بد اندیشان و مجرمین اینترنتی را ناکام خواهند گذاشت text/html 2015-01-09T15:24:18+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود مقاله مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر http://negardownload.mihanblog.com/post/1462 عنوان مقاله : مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : در این کار تلاش بر این است که به اجمال ، ماهیت جرم قتل در حقوق کشور مصر و ایران مورد مقایسه قرار بگیرد. یعنی اینکه اصلاً قتل چیست و چه تعریفی دارد؟ سپس به بیان اقسام قتل در حقوق این دو کشور و مقایسه و تطبیق آن ها خواهیم پرداخت. یعنی اینکه در کشور مصر از دیدگاه فقها ، حقوق دانان و قانون گذاران ، جرم قتل از چه جهاتی تقسیم بندی می شود و ماهیت هر کدام از اقسام قتل در این تقسیم بندی ها چیست؟ و نهایتاً اینکه هرکدام از این انواع گوناگون قتل در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ نقاط شباهت و تفاوت میان این دو نظام حقوقی چیست؟ و کدام یک ازاین دسته بندی ها به حقوق ایران نزدیک تر است؟ بهرحال بحث ما در همین حدود که ذکر شد محدود می ماند و تا حد ممکن متعرض بحث های دیگر مانند عناصر تشکیل دهنده ی جرم قتل ، سوابق تاریخی مربوط به جرم انگاری قتل ، مجازات های مربوط به جرم قتل ، عوامل کاهش یا افزایش یا رفع مجازات ها و … نخواهیم شد<br><br>فهرست : <br><br>چکیده<br><br>مقدمه<br><br>فصل نخست : مفهوم قتل در حقوق ایران و مصر<br><br>گفتار نخست : جرم قتل در حقوق ایران<br><br>بند اول : مفهوم قتل از دیدگاه حقوق دانان ایران<br><br>بند دوم : مفهوم قتل در قوانین ایران<br><br>گفتار دوم : جرم قتل در حقوق مصر<br><br>فصل دوم : اقسام قتل در حقوق مصر و ایران<br><br>گفتار نخست : اقسام قتل از دیدگاه فقها و حقوق دانان<br><br>بند اول : تقسیم ثنائی<br><br>بند دوم : تقسیم ثلاثی<br><br>بند سوم : تقسیم رباعی<br><br>بند چهارم : تقسیم خماسی<br><br>گفتار دوم : اقسام قتل در قانون مجازات مصر و ایران<br><br>بحث تقصیر در مواد و قانون مجازات اسلامی<br><br>نتیجه گیری<br><br>کتاب نامه text/html 2015-01-09T15:22:55+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود مقاله ابراء اسقاط است یا تملیک؟ http://negardownload.mihanblog.com/post/1461 عنوان مقاله : ابراء اسقاط است یا تملیک؟<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : در این تحقیق، تلاش برآن است تا در مورد ماهیت ابراء که در جامعه یکی ازمسایل مورد ابتلای مردم است، بحث شود که آیا ابراء اسقاط است یا تملیک؟ یا اینکه ابراء عقد است یا ایقاع؟ در این نوشتار به مباحث کلی ابراء از جمله اقسام، ارکان، احکام، قلمرو فقهی، آثار فقهی و حقوقی ابراء، همچنین به مباحثی چون ابراء در حقوق پزشکی، ابراء در سایر کشورها ازجمله فرانسه و آلمان و آمریکا و کشورهای اسلامی نظیر مصر و لبنان و بررسی نظریات مختلف علمای فقهی و حقوقی در مورد اسقاط یا تملیکی بودن ابراء پرداخته شده است<br><br>فهرست : <br><br>چکیده<br><br>مقدمه و کلیات<br><br>معانی و مفهوم ابراء، اسقاط و تملیک، عقد و ایقاع<br><br>موضوع ابراء<br><br>ابراء، عقد یا ایقاع؟<br><br>اقسام ابراء<br><br>ارکان ابراء<br><br>قبول ابراء<br><br>شرایط ابراء<br><br>احکام ابراء<br><br>قلمرو فقهی ابراء<br><br>آثار فقهی، حقوقی ابراء<br><br>بررسی نظریات مختلف در خصوص اسقاط یا تملیکی بودن ابراء<br><br>در سایر کشورها ابراء اسقاط است یا تملیک؟<br><br>ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق<br><br>ابراء پزشک در حقوق موضوعه<br><br>نتیجه گیری<br><br>منابع و مآخذ text/html 2015-01-09T15:21:13+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها http://negardownload.mihanblog.com/post/1460 عنوان پایان نامه : جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها<br><br>قالب بندی : Word<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایم رایانه‏ای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود. در بخش اول، پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند. text/html 2015-01-09T15:19:33+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی http://negardownload.mihanblog.com/post/1459 عنوان مقاله : نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی‎<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : تجارت الکترونیک از زمان ظهور تاکنون پیوسته با پیشرفت فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری دچار تحولات بسیاری شده است و نسخه های جدیدتری از آن مانند: تجارت همراه، تجارت شبکهای به وجود آمده اند. مهمترین اتفاقی که بعد از توسعه شبکه های اجتماعی در جهان به وجود آمده، موضوعی تحت عنوان تجارت در شبکه های اجتماعی است که به اختصار تجارت اجتماعی گفته میشود. تجارت اجتماعی هم از دید کسب و کار هم از دید مشتریان مزایای بسیاری دارد. تجارت اجتماعی دارای ساختاری بر اساس شبکه های اجتماعی است که هر مرکز کسب و کار و یا هر مشتری یک گره از شبکه میباشد. خصیصه های ساختاری و رابطه ای شبکه بر تعاملات مابین مشتریان تأثیر میگذارد، سطح مشارکت رو افزایش میدهد و در نهایت منجر به تقویت علاقه ی مصرف کالا میشود. در بازار امروز، رسانه های اجتماعی حرکت سریع تری را برای خدمت به کمپانی ها آغاز کرده اند . دراین مقاله در تلاشیم به این هدف اصلی رهنمون شویم که چطور و چرا سازمانها برای رونق کسب و کارشان بر رسانه های مختلف اجتماعی توجه ویژه ای دارند و اصولاً بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی در رونق کسب و کار چگونه تاثیری بر جا می گذارد . در پایان به این نتیجه رهنمون می شویم که رسانه های اجتماعی ابزاری قدرتمند هستند تا سازمانها را به مخاطبان هدف برسانند. در واقع این گونه رسانه ها به عنوان ابزاری برای جستجوی بازار بوده و شرکتها را قادر میسازند که مشتریهای مورد نظرشان را از طریق کاربران خود، مطابق با درخواست کالاهای جدید از طریق سیستم آمارگیری که در فرومهای اقتصادی جهان اثبات شده است، انتخاب کنند.<br><br>فهرست : <br><br>چکیده<br><br>مقدمه<br><br>تعریف شبکه اجتماعی<br><br>پیشینه شبکه های اجتماعی<br><br>رسانه های اجتماعی برای اهداف تجاری<br><br>رسانه های اجتماعی ابزاری برای بازاریابی<br><br>مزایای بازاریابی در شبکه های اجتماعی<br><br>معایب بازاریابی در شبکه های اجتماعی<br><br>مقایسه تجارت در شبکه های اجتماعی (خرده فروش های آنلاین) با تجارت الکترونیک<br><br>چشم انداز رسانه های اجتماعی<br><br>نتیجه گیری<br><br>منابع text/html 2015-01-09T15:18:15+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی http://negardownload.mihanblog.com/post/1458 عنوان پاورپوینت : تحریم اقتصادی<br><br>قالب بندی : پاورپوینت<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : تحریم: حرام‌کردن, حرام گردانیدن چیزی‌ یا کاری، منع کردن تحریم، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بینالمللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول، تخطی کرده باشد، اعمال میشود. تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. انتخاب کنند.<br><br>فهرست : <br><br>تعریف تحریم و تحریم اقتصادی<br><br>انواع تحریم اقتصادی<br><br>تأثیر و کارایی تحریم‌ها<br><br>دلایل نا کارآمدی تحریم‌ها<br><br>تاریخچه تحریم اقتصادی دنیا<br><br>پیشینه تحریم ایران<br><br>اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل<br><br>راههای مقابله با تحریم<br><br>نتیجه تحریم اقتصادی text/html 2015-01-09T15:16:38+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پروژه کارآفرینی کافی نت http://negardownload.mihanblog.com/post/1457 عنوان پروژه : کارآفرینی کافی نت<br><br>قالب بندی : پاورپوینت<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : برای دستیابی به اهداف ما از فاکتورهای مهمی مانند مشتری مداری، کیفیت در انجام کار و سرعت در پاسخ گویی و سرعت بالای اینترنت استفاده می کنیم که این خود نوعی تبلیغ است و باعث افزایش مشتری و در نتیجه افزایش درآمد و پیشرفت مرکز خواهد شد. امکانات تامین مواد ولوازم در محل: سیستم PC – میز کامپیوتر – صندلی– پرینتر رنگی و سیاه سفید – تلفن – فکس – اسکنر – تجهزات شبکه text/html 2015-01-09T15:14:48+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پایان نامه شبکه های بیسیم wireless http://negardownload.mihanblog.com/post/1456 عنوان پایان نامه : شبکه های بیسیم wireless<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت :&nbsp; رایگان<br><br>شرح مختصر : برای انتقال اطلاعات احتیاج به رسانه انتقال و سیستم انتقال می باشد . رسانه های انتقال اجزا فیزیکی می باشند که انتقال اطلاعات در آنها صورت می گیرند وعبار تند از : زوج سیم به هم تابیده کابل کواکس فیبر نوری و مخابرات بی سیم . وجود منابع طبیعی از قبیل کوه جنگل باتلاق هزینه های بالای کابل کشی دربعضی مناطق سختی کابل کشی و گاه ناممکن بودن کابل کشی در مناطق دورافتاده زمان بری برپایی یک شبکه کابلی نیاز به پهنای باند بالا و دسترسی آسان وهزینه های پایین نصب و بهره وری در شبکه بی سیم امروزه کاربران را به سوی استفاده از این شبکه ها سوق داده است . همچنین یکی از پدیده های عصر ما معتادان اینترنتی می باشد . کسانی که می خواهند ۴۲ ساعته از اینترنت استفاده کنند . برای این قبیل افراد که دایما در حال جا به جا شدن هستند دیگر زوج سیم به هم تابیده کابل کواکس و فیبر نوری کاربرد ندارد . هر گاه کاربر شرکت یا برنامه کاربردی خواهان آن باشد که داده ها واطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرک و در هر لحظه در اختیار داشته باشند شبکه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها است . محیط های بی سیم دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که در مقایسه باشبکه های محلی سیمی جایگاه خاصی را به این گونه شبکه ها می بخشد . عموم به عنوان یک ایستگاه مرکزی کاری که می تواند ارتباط ر ا بین WiFi مردم به چندین کاربر به طور یکسان به اشتراک بگذارد<br><br>فهرست : <br><br>فصل اول مقدمه<br><br>مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی<br><br>تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم<br><br>شبکه های بی سیم کاربرد مزایا ابعاد<br><br>فصل دوم انواع شبکه wireless از نظر ابعاد و استانداردها<br><br>انواع شبکه wireless از نظر ابعاد<br><br>سیستم های شبکه wireless<br><br>انواع استاندارد<br><br>استاندارد شبکه محلی بی سیم<br><br>فصل سوم معماری و روش های ارتباط<br><br>معماری شبکه محلی بی سیم<br><br>روش های ارتباط بی سیم<br><br>ابزار آلات جانبی شبکه های wireless<br><br>راه اندازی شبکه های wireles<br><br>طریقه ارتباط شبکه wireless جهت ارتباط بین ISP و user<br><br>فصل چهارم مزایای و مشکلات<br><br>مزایای تکنولوژی شبکه های wireless<br><br>مشکلات استفاده از شبکه های wireless<br><br>تاثیر وضعیت جغرافیایی بر شبکه wireless<br><br>تاثیر باران بر شبکه wireless<br><br>تاثیر باد بر شبکه wireless<br><br>ارتباط رادیویی و مشکلات آن<br><br>فصل پنجم امنیت<br><br>انواع روش های امنیتی بر شبکه های بی سیم<br><br>امنیت در شبکه های بی سیم<br><br>رویکرد عملی به امنیت در شبکه های بی سیم<br><br>چهار نکته مهم در امنیت شبکه های بی سیم<br><br>پنج نکته در مورد امنیت شبکه های بی سیم<br><br>فصل ششم انواع شبکه و کارایی<br><br>Wimax<br><br>Blutooth<br><br>آینده شبکه wireless<br><br>فصل هفتم رمزنگاری<br><br>رمزنگاری در شبکه<br><br>فصل هشتم جدول فرکانس ها<br><br>جدول تخصیص فرکانس shf<br><br>باند فرکانس بی سیم<br><br>آشنایی جامع و کامل با شبکه های بی سیم Wireless و تکنولوژی WiF text/html 2014-11-22T19:53:09+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza جاسوسی با استفاده از برنامه چراغ قوه تلفن همراه http://negardownload.mihanblog.com/post/1455 به گزارش ایرنا از ساینس، کارشناسان هشدار می دهند: میلیون ها نفر در سراسر جهان از طریق اپلیکیشن های رایگانی که بر روی تلفن همراه خود نصب می کنند، هدف جاسوسی قرار می گیرند.<br><br>بر اساس این گزارش، بسیاری از اپلیکیشن های چراغ قوه که به کاربر امکان می دهد از تلفن همراه خود به صورت یک چراغ قوه استفاده کند، می تواند حساس ترین اطلاعات شخصی کاربر را بطور مخفیانه ثبت کند.<br><br>این جاسوسی شامل کشف موقعیت مکانی تلفن همراه، جزئیات مالک آن، تماس های تلفنی وی و حتی متن پیامک ها می شود.<br><br><p>طبق ادعای کارشناسان، این اطلاعات سپس برای ردیابی عادات خرید کاربر به شرکت های تحقیقات بازار و سازمان های تبلیغاتی منتقل می شوند. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://itna.ir/images/docs/000032/n00032993-b.jpg"></p> text/html 2014-11-22T19:48:38+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza چگونه گوشی را تلسکوپ کنیم؟ http://negardownload.mihanblog.com/post/1454 پرتوهای کیهانی که بر زمین می‌بارند به باور بسیاری از کارشناسان حاصل انفجار ستارگان است که شاید عامل تکامل حیات بوده‌اند. اکنون با گوشی تلفن همراه هم می‌توان این ذرات اسرارآمیز پرانرژی را آشکارسازی کرد. با برنامه‌ جدیدی به نام «یافتن پرتوهای کیهانی در تلفن همراه هوشمند» (CRAYFIS) می‌توان با دوربین تلفن همراه هوشمند ساده‌ای ذرات نادری را شناسایی کرد که برخورد پرتوها به جو زمین شکل می‌گیرند.<br> این برنامه اطلاعات را گردآوری می‌کند و سپس به‌منظور تحلیل برای فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا ارسال می‌کند. این برنامه کارکردی همانند طرح ستی(SETI) دارد که برای یافتن نشانه‌های حیات فرازمینی از رایانه‌های بیکار استفاده می‌کند. در واقع برنامه‌ CRAYFIS نیز وقتی حس کند تلفنی به شبکه وصل شده و چند دقیقه‌ای بیکار مانده است فعال می‌شود. متخصصان فیزیک نجوم دانشگاه کالیفرنیا قول داده‌اند در گزارش نهایی‌شان، اسامی مشارکت‌کنندگان را ذکر کنند. text/html 2014-11-22T19:46:26+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza نوکیای فنلاندی تبلت اندرویدی عرضه کرد http://negardownload.mihanblog.com/post/1452 بخشی از شرکت نوکیا که توسط مایکروسافت خریداری نشده است و همچنان دفتر مرکزی آن در کشور فنلاند به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد نخستین رایانه لوحی خود مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید را عرضه کرد.<br><p>به گزارش ایتنا از رایورز، این محصول Nokia N1 Tablet نام دارد و سیستمی را با نام Z Launcher در اختیار کاربران می‌گذارد که توسط شرکت نوکیا و مرکز Play Store گوگل تکمیل شده است. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://itna.ir/images/docs/000033/n00033268-b.jpg"></p> text/html 2014-11-22T19:42:34+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza چرا بسته اینترنت موبایل فعال نمی‌شود؟ http://negardownload.mihanblog.com/post/1451 اینترنت تلفن همراه اگرچه در سالهای گذشته از نظر ضریب نفوذ روند رو به رشدی را با سرعت بالا پشت سر می‌گذارد اما در این زمینه مشکلات متعددی بر سر راه کاربران قرار داشته و فرق چندانی هم ندارد که کاربر مشترک کدام اپراتور باشد.طی سالهای گذشته به گفته مدیران عامل اپراتورها معمولا هر ساله تعداد کاربران اینترنت موبایل رشدی دو برابری را تجربه کرده است. با این وجود در این سالها کاستیهای مختلفی بر سر راه کاربران قرار داشته و هر یک از اپراتورها در این زمینه و به خصوص در ارائه بسته‌های تخفیفی مشکلاتی را برای شماری از کاربران خود به دنبال داشته‌اند.<br><br> کاربران اینترنت همراه اول نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند و با توجه به این که بخش قابل توجهی از مشترکان اپراتور اول ارتباطی کشور را صاحبان سیم‌کارتهای دائمی تشکیل می‌دهند، مواجهه با مشکل در فعال‌سازی بسته‌های تخفیفی اینترنت در مواردی کاربر را با رقم‌هایی بالا در قبض پایان دوره خود مواجه کرده است.<br><br><p> در این میان گاهی افراد برای فعال‌سازی بسته‌های اینترنتی همراه اول پیامک‌هایی را به اپراتور ارسال می‌کنند و اپراتور روند ثبت‌نام را مرحله به مرحله انجام داده و از طریق ارسال پیامک این موضوع را به اطلاع کاربر می رساند اما در نهایت در پایان این پیامک ارسال می شود که ثبت نام شما انجام شده و فعال‌سازی بسته اینترنتی ظرف مدت یک ساعت از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. اما در موارد متعدد کاربران بدون توجه به پیامک قبلی پس از مدتی احساس می‌کنند بسته آنها فعال شده و بر همین اساس به استفاده از اینترنت سیم کارت خود می پردازند اما اپراتور با این توجیه که وقتی پیامک مربوط به فعال‌سازی بسته برای کاربر ارسال نشده و بسته او فعال نشده است، هزینه‌های آزاد را برای او محاسبه می‌کند و در پایان ماه کاربر بابت مصرف اینترنت با رقم هنگفتی در قبض مواجه می‌شود. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://media.jamnews.ir/medium1/1393/08/27/IMG13143990.jpg"></p> text/html 2014-11-22T19:36:25+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza کیفیت باورنکردنی دوربین سامسونگ http://negardownload.mihanblog.com/post/1450 دوربین عکاسی / فیلمبرداری Samsung NX1 می‌تواند تصاویر 28 مگاپیکسلی تهیه کند و سرعت عکاسی این دوربین 15 فریم بر ثانیه است که سرعت آن از تمام دوربین‌های عکاسی حرفه ای بالاتر است.<br>این دوربین می‌تواند با سرعت بسیار بالا روی 205 نقطه تمرکز کرده و می‌تواند از سوژه های با سرعت بسیار بالا تصاویر عالی تهیه کند. این دوربین همچنین می‌تواند با کیفیت فوق اچ دی یا 4K فیلمبرداری کند.<br><p>در ادامه می‌توانید تصاویر تهیه شده با NX1 را که از پرتاب توپ بیسبال گرفته شده مشاهده کنید: </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://media.jamnews.ir/medium1/1393/09/01/IMG20312877.jpg"></p> text/html 2014-11-22T19:32:04+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود پایان نامه تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده http://negardownload.mihanblog.com/post/1449 عنوان پایان نامه : تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده<br><br>قالب بندی : Word<br><br>قیمت : رایگان<br><br>شرح مختصر : امروزه کمتر سیستمی را می توان یافت که روی یک کامپیوتر متمرکز باشد. رشد روزافزون استفاده از سیستمهای توزیع شده، اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای حل موانع و مشکلات موجود در این سیستمها را بیشتر آشکار می نماید. از جمله سیستمهای توزیع شده می توان به بانکهای اطلاعاتی توزیع شده، سیستم عاملهای توزیع شده، و سیستمهای کارگزار موبایل اشاره نمود. سیستم توزیع شده از مجموعه ای از فرآیندهایی که از طریق ارسال پیام با یکدیگر در ارتباط اند،تشکیل شده است.یکی از مسائل مهم در سیستمهای توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی که فرایندهای درخواست کننده در سطح شبکه در مکانهای مختلف توزیع شده اند،فرایند تشخیص را نسبت به سیستمهای متمرکز، دشوارتر می نماید. طی دهه اخیر الگوریتم های زیادی برای تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده ارائه شده است که تعداد زیادی از آنها موفق به تشخیص بن بست نمی شوند و یا بن بست هایی را گزارش می کنند که در واقع وجود ندارند و یا اینکه اثبات شده است که نادرست اند. هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روشهای مختلف تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده، شناسایی مشکلات، محدودیت های آنها و ارائه راه حل عملی مبتنی بر واقعیات موجود در سیستمهای توزیع شده در خصوص مشکلات شناسایی شده است.<br><br>فهرست : <br><br>مقدمه<br><br>فصل اول: تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده<br><br>مفاهیم پایه<br><br>انواع مدلهای بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام<br><br>انواع مدلهای بن‌بست بر اساس نوع درخواست<br><br>شرایط وجود بن‌بست<br><br>طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست<br><br>فصل دوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست<br><br>مقدمه<br><br>نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستمهای توزیع‌شده<br><br>الگوریتم هو رامامورتی<br><br>نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی<br><br>الگوریتم منساس – مانتر<br><br>الگوریتم هو – رامامورثی<br><br>نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌شده<br><br>الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس<br><br>الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس<br><br>الگوریتم براچا – توگ<br><br>الگوریتم منساس و مانتز الگوریتم ابرمارک<br><br>الگوریتم ابرمارک<br><br>الگوریتم بدالض<br><br>فصل سوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال<br><br>مقدمه<br><br>بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال<br><br>الگوریتم میچل و مریت<br><br>الگوریتم سینها و ناتارجان<br><br>الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی<br><br>الگوریتم سینقال و شمکالیانی<br><br>تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعتهای سخت‌افزاری<br><br>ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست<br><br>نتیجه‌گیری<br><br>فصل چهارم: الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر<br><br>مقدمه<br><br>مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست<br><br>معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال<br><br>یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا<br><br>اثبات درستی الگوریتم<br><br>نتیجه‌گیری<br><br>فصل پنجم: تشخیص و حل بن‌بست در سیستمهای نماینده موبایل<br><br>مقدمه<br><br>معرفی سیستمهای نماینده موبایل(نسل آینده سیستمهای توزیع شده)<br><br>تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستمهای نماینده موبایل<br><br>معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارایی الگوریتم<br><br>الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته<br><br>آنالیز کارایی الگوریتم بهبودیافته<br><br>اثبات درستی الگوریتم<br><br>نتیجه‌گیری<br><br>نتیجه‌گیری<br><br>فهرست منابع<br><br>پیوست‌ها text/html 2014-11-22T19:29:46+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود مقاله نحوه راه اندازی و تنظیم روتر http://negardownload.mihanblog.com/post/1448 عنوان مقاله : نحوه راه اندازی و تنظیم روتر<br><br>قالب بندی : PDF<br><br>قیمت : رایگان<br><br>شرح مختصر : اینترنت یکی از شاهکارهای بشریت در زمینه ارتباطات است . با ایجاد زیر ساخت مناسب ارتباطی ، کاربران موجود در اقصی نقاط دنیا قادر به ارسال نامه های الکترونیکی ، مشاهده صفحات وب ، ارسال و دریافت فایل های اطلاعاتی در کمتر از چند ثانیه می باشند. شبکه ارتباطی موجود با بکارگیری انواع تجهیزات مخابراتی، سخت افزاری و نرم افزاری ، زیر ساخت مناسب ارتباطی را برای عموم کاربران اینترنت فراهم آورده است . یکی از عناصر اصلی و مهم که شاید اغلب کاربران اینترنت آن را تاکنون مشاهده ننموده اند ، روتر است . روترها کامپیوترهای خاصی هستند که پیام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسیر موجود به مقاصد مورد نظر هدایت می نمایند<br><br>فهرست : <br><br>روتر<br><br>عملکرد روتر ها<br><br>راه اندازی روتر ها<br><br>تنظیمات روتر ها<br><br>تنظیمات روتر برای اتصال به اینترنت<br><br>نحوه ارسال پیام در روتر<br><br>آموزش کامل نصب کردن روتر<br><br>تنظیمات امنیتی روتر<br><br>سرویس های مختلف روتر text/html 2014-11-21T05:10:53+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza با فایرفاکس نسخه Developer آشنا شوید http://negardownload.mihanblog.com/post/1447 فایرفاکس یکی از قدرتمند ترین و محبوب ترین مرورگرهای دنیا است. بخش مهمی از این قدرت و محبوبیت ناشی از کار سخت طراحان آن برای کاربران، از مبتدی تا حرفه است. اکنون فایرفاکس برای کاربران حرفه ای خود نسخه ای تحت عنوان Developer منتشر کرده است که ما در اینجا نگاهی به این نسخه و امکانات آن داریم.<br>&nbsp;موزیلا اخیرا اقدام به انتشار نسخه Developer از مرورگر محبوب فایرفاکس کرده است که همانگونه که از نام آن بر می آید این نسخه مخصوص حرفه ای حا و طراحان وب و نرم افزارهای تحت وب به خصوص برای سیستم عامل فایرفاکس است.&nbsp;<br>این نسخه به همراه امکانات عالی و بهینه برای طراحان و برنامه نویسان است که کار برنامه نویسی به ویژه ساخت App برای وب و سیستم عامل فایرفاکس را به شدت ساده ساخته است. همچنین این نسخه به همراه ابزارهایی منتشر شده است که Render صفحات وب در مرورگر کروم و سافاری را نیز ساده و بدون مشکل ساخته است. text/html 2014-11-20T18:58:30+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود کتاب فرودگاه http://negardownload.mihanblog.com/post/1446 نام کتاب : فرودگاه<br><br>نویسنده : آرتور هیلی<br><br>زبان کتاب : پارسی<br><br>تعداد صفحه : ۴۱۹<br><br>قالب کتاب : PDF<br><br><p>توضیحات : مل بیکرزفلد مدیر فرودگاه بین‌المللی و پر ترافیک لینکلن است که گرفتار کولاک شدید برف شده و تمام تلاش خود را می‌کند تا فرودگاهش بر روی پروازها بسته نشود. کاپیتان ورنون دمرست شوهر خواهر مل است که با او درگیری داشته و دو مرد روابط خوبی با یکدیگر ندارند. همان شب قرار است که کاپیتان دمرست به طور آزمایشی با پروازه شمارهٔ ۲ هواپیمایی ترنس گلوبال به مقصد ایتالیا پرواز نماید تا گواهینامهٔ بالاتر خلبانی خود را دریافت دارد. در بین مسافران هواپیما یک مقاطعه‌کار بازنشسته به نام گوئررو نیز هست که کیف کوچکی را با خود حمل می‌کند. او که تمام دارایی باقی ماندهٔ خود را صرف بیمه کردن خویش نموده است امید دارد تا با مرگش تمام حق بیمهٔ عمرش به همسرش برسد و به همین منظور می‌خواهد که هواپیما را منفجر کند. اما پس از پرواز هواپیما نقشه‌اش برملا شده و در حین کشمکش برای گرفتن کیف حاوی بمب از او ضامن آن رها شده و بمب منفجر می‌شود. گوئررو به خارج از هواپیما کشیده می‌شود و هواپیما که دچار آسیب شدید شده، چاره‌ای جز فرود اضطراری در فرودگاه برف گرفتهٔ مل را ندارد. اما تنها باند موجود فرودگاه به سبب خارج شدن و گیر کردن هواپیمای دیگری در گل و شل بسته شده و تلاش‌ها برای بازکردن آن بی نتیجه مانده‌است. سرانجام جو پترونی لحظه‌ای پیش از فرود پرواز شمارهٔ ۲ موفق به حرکت دادن هواپیمای در گل گیرکرده شده و بوئینگ ۷۰۷ ترنس گلوبال موفق به فرود می‌شود. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://dl.parsbook.org/server1/archive/14314003715.jpg"></p> text/html 2014-11-20T18:54:28+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود کتاب از میمون تا انسان http://negardownload.mihanblog.com/post/1445 نام کتاب : از میمون تا انسان<br><br>نویسنده : فریدون شایان<br><br>زبان کتاب : پارسی<br><br>تعداد صفحه : ۸۹<br><br>قالب کتاب : PDF<br><br>حجم فایل : ۱,۴۱۰ کیلوبایت<br><br><p>توضیحات : شباهت‌های شگفت‌انگیز میان انسان‌ها و نزدیکترین عموزاده هایمان‌ شامپانزه‌ها، بونابوها، گوریل‌ها و اورانگوتان ها تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی دیده می‌شود؛ از رفتارهای جنسی گرفته تا شیوۀ بیان اندیشه‌ها و احساسات. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که تقریباً هر کاری که انسان‌ها انجام می‌دهند، میمون‌های دیگر نیز انجام می‌دهند که باعث می‌شود برخی از انسان‌ها از خود بپرسند، آیا انسان واقعاً موجود خاصی است </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://dl.parsbook.org/server1/archive/14312011512.jpg"></p> text/html 2014-11-20T18:52:17+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود کتاب ایران از آغاز تا اسلام http://negardownload.mihanblog.com/post/1444 نام کتاب : ایران از آغاز تا اسلام<br><br>نویسنده : رومن گیرشمن<br><br>زبان کتاب : پارسی<br><br>تعداد صفحه : ۵۴۴<br><br>قالب کتاب : PDF<br><br>حجم فایل : ۱۱,۵۰۰ کیلوبایت<br><br><p>توضیحات : در این کتاب که هدف آن شرح باستانی و تاریخ و تمدن ایرانی است ، از لحاظ جغرافیایی، از حدود غربی نجد ایران- جز به ندرت – بحث نخواهد شد. در نظر جغرافی دانان، نجد مذکور در مشرق به کوههایی که سند را احاطه کرده اند پایان می یابد، اما این بخش شرقی همیشه جزو شاهنشاهی پارس نبوده است. بدین وجه، خواننده در این کتاب از گذشته مادها و پارسیان ، مخصوصا قوام اخیر که نخستین شاهنشاهی را تشکیل دادند و معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریایی- یعنی ایرانیان بودند، آگاه خواهد شد. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://dl.parsbook.org/server1/archive/14312210301.jpg"></p> text/html 2014-11-20T18:50:19+01:00 negardownload.mihanblog.com Reza دانلود کتاب پیشگیری از خشونت خانگی http://negardownload.mihanblog.com/post/1443 نام کتاب : پیشگیری از خشونت خانگی<br><br>نویسنده : شیرین احمدنیا<br><br>زبان کتاب : پارسی<br><br>تعداد صفحه : ۲۰<br><br>قالب کتاب : PDF<br><br><p>توضیحات : مادر فکر می کرد که بدرفتاری و رفتار خشن پسرش حسین به خاطر این است که در کوچه و خیابان با بچه های بد همسایه دوست شده است. او نمی دانست که حسین از زمانی که بچه کوچکی بوده است، همیشه دیده است که پدرش، موقع دعوا کردن، دست روی مادرش بلند کرده و هر وقت خودش یا خواهرش سر و صدا می کرده، پدرش با آنها بدرفتاری کرده است. حسین هم رفتار بد را از پدرش یاد گرفته است. بنابر این حسین خودش هم قربانی بدرفتاری و رفتار خشن پدرش بوده است. الان هم که بزرگ تر شده، عادت کرده که بدرفتاری کند. در واقع رفتار بد پدرش را دارد تکرار می کند. </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://dl.parsbook.org/server1/archive/14315234553.jpg"></p>