عنوان مقاله : نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

قالب بندی : Word

قیمت :  رایگان

شرح مختصر : طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به    سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است.

 

فهرست :

مقدمه

عملکردهای یک سیستم حسابداری

گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی

استانداردهای گزارشگری

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان

هزینه های گزارشگری

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع


دانلود


پسورد:www.negarcnt.com