دانلود اصل مقاله بدست آوردن رضایت مشتری در  هنگام آشفتگی(PDF)

دانلود ترجمه مقاله بالا (PDF)

دانلود ترجمه مقاله بالا (word)