عنوان جزوه : مباحثی در حسابداری صنعتی

قالب بندی : PDF

قیمت : رایگان

شرح مختصر : یک عامل اساسی کنترل، مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده میباشد. ما بحث خود را بر چگونگی استفاده مدیران از بودجه های انعطاف پذیر و هزینه های استاندارد بعنوان ابزاری سودمند جهت برنامه ریزی و کنترل، متمرکز میکنیم. بخش عمده این بحث در رابطه با هزینه های استاندارد میباشد که خود مبانی از پیش تعیین شده ای جهت مشخص نمودن هزینه هائی هستند که باید تحت شرایط ویژه ای قرار گیرند. تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه های واقعی از هزینه های استاندارد میتواند به مدیران در قضاوت و بهبود عملکرد کمک نماید. تجزیه و تحلیل مقدماتی برای انحرافات قیمت و کارآیی

در مورد هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم بیان شده است.

فهرست :

بودجه ثابت

تجزیه و تحلیل سطح صفر

تجزیه و تحلیل سطح یک

بودجه انعطاف پذیر

انحرافات حجم فروش

انحرافات بودجه انعطاف پذیر

انحرافات به تفصیل

استانداردهایی برای مواد و دستمزد

تفاوت میان بودجه ها و استانداردها

تعاریف انحرافات قیمت و کارائی

انحراف قیمت

انحراف نرخ

سیستم های هشدار دهنده اولیه
پسورد: www.negardl.ir

حجم فایل : ۳,۱۴۰ کیلوبایت