جزوه کنترل صنعتی توسط جناب مهندس احمد طهماسبی برایمان ارسال شده است ، این جزوه توسط ایشان تایپ شده و آنرا در مرکز آموزش عالی فنی مهندسی تبریز تدریس می کند


سرفصل های جزوه کنترل صنعتی :

فصل اول :

تعاریف و اصطلاحات در كنترل صنعتی

فصل دوم :

1. اندازه گیرهای وضعیت (مقاومتی ، سلفی ، خازنی )
2. روش های اندازه گیری دما
3. روش های اندازه گیری فلو
4. روش های اندازه گیری فشار
5. روش های اندازه گیری سطح مایعات

فصل سوم :

1. فرایند های صنعتی وبه دست آوردن تابع تبدیل آن ها
2. ساده سازی نمودار جعبه ای

فصل چهارم:

سنسور های بدون تماس

فصل پنجم : كنترل كننده ها

كنترل كننده های PLC

كنترل كننده های PID و ON/OFF


 دانلود فایل جزوه کنترل صنعتی با لینک مستقیم _